Rady motoristom


Pri nehode v zahraničí odporúčame klientom zabezpečiť si fotodokumentáciu a policajný záznam z nehody, pre ľahšie a rýchlejšie vybavenie poistnej udalosti v poisťovni.                                                                                                    

V prípade že havarované mot. vozidlo zostáva v odťahovacej službe, servise, alebo zahraničí, na jeho prepravu do domovského štátu doporučujeme:

1. v prípade krajín EU, fotokópiu technického preukazu, ale osvedčenie o evidencii mot. vozidla zanechať s mot. vozidlom  + kľúče od mot. vozidla.

2. mimo krajín EU - original technického preukazu alebo osvedčenie o evidencii mot. vozidla, policajnú správu, kľúče od mot. vozidla.